Регистрация

В момента нови регистрации не се приемат.

Форма за регистрация

Задължителни полета *
Лични данни - Участник 1
* *
* *
* *
* *
*
Желая да посетя:*Лични данни - Участник 2
* *
* *
* *
* *
*
Желая да посетя:*Лични данни - Участник 3
* *
* *
* *
* *
*
Желая да посетя:*Лични данни - Участник 4
* *
* *
* *
* *
*
Желая да посетя:*Лични данни - Участник 5
* *
* *
* *
* *
*
Желая да посетя:*
* *
* *
* *
Обща цена: лв.
Регистрация – условия и информация Ако сте платили таксата за участие, но нямате възможност да присъствате, можем да Ви възстановим 50% от сумата, само при наличие на писмено уведомление от Ваша страна, получено не по-късно от 3 дни преди събитието. След този срок няма да бъдат възстановявани такси за участие.

Съгласен съм да получавам известия за бъдещи издания на Forex Forum Investor.BG.

Информация за плащане: Регистрационната такса* се заплаща преди датaтa на събитието по банков път в полза на:

Инвестор.БГ АД гр. София 1540
бул. Брюксел 1
Разплащателна сметка: Централна Кооперативна Банка
IBAN: BG95 CECB 9790 10E2 7276 01
BIC: CECBBGSF


Фактурата ще бъде изпратена на упоменатия от вас е-мейл.
*Регистрационна такса с отстъпка „Ранно записване“ се заплаща не по-късно от 09 ноември 2013 г.